Kệ siêu thị đơn 90 cm

– Dài 90 x Rộng 43cm x Cao 150cm x 4 tầng

– Dài 90 x Rộng 43cm x Cao 180cm x 5 tầng

Danh mục:
Bấm gọi