Kệ để hàng dh24

    Hệ thống kệ để hàng dh24 của chúng tôi sản xuất cực kỳ linh hoạt, có thể chứa nhiều hàng hóa với nhiều chủng loại khác nhau. Có thể thay đổi kích thước, khoảng cách các mâm tầng chứa hàng.

    Mô tả chi tiết sản phẩm kệ để hàng dh24

    Hệ thống kệ để hàng dh24 Hải Phòng của chúng tôi sản xuất cực kỳ linh hoạt, có thể chứa nhiều hàng hóa với nhiều chủng loại khác nhau. Có thể thay đổi kích thước, khoảng cách các mâm tầng chứa hàng.

    Kệ để hàng dh24 Hải Phòng
    Bấm gọi